شما میتوانید شکایات خود را از طرق زیر به دست ما برسانید :

+ حضوری :

  • دفتر مرکزی : بوشهر ، هتل دلوار

+ غیر حضوری :

  • شماره تماس پشتیبانی : 07733321899
ارسال یک پیام